Thông báo

Thông báo - Cho sinh viên khóa K25XDD, K25XDC & K25XDQ

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Thông báo chung
  • 04/10/2023

Thông báo - Cho sinh viên khóa K25XDD, K25XDC & K25XDQ

 

   Để phục vụ cho công tác in bằng tốt nghiệp - Đợt ra trường tháng 12 năm 2023.

 

  Khoa Xây dựng yêu cầu SV khóa K25XDD, K25XDC & K25XDQ

 

 

  Lên khoa gặp thầy Trương VănTâm để ký xác nhận thông tin của từng cá nhân để phục vụ cho việc in bằng tốt nghiệp tháng 12

 

   Thời gian: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 30/10/2023

 

   Sau thời gian trên nếu SV không lên ký thì tự chịu trách nhiệm.