Tài liệu học tập

ENG330B_2021S_Anh Văn Chuyên Ngành Xây dựng_Slide phần 3 và Bài tập ôn tập

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 15/03/2021

Sinh viên tải và tin tài liệu đính kèm; chuẩn bị bài tập từ vựng Unit 6, 7.1; cho buổi học 15.3.2.21

 

Kiểm tra giữa kỳ lúc 17h45 Thứ 5, 18.5.2020

Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, dịch câu Anh - Việt; đọc hiểu. Thời gian làm bài 75p.

Nội dung: Phần 1, 2; các bài tập trên lớp;

và bài tập tự luyện: 

https://tinyurl.com/2sbe9y66 hoặc truy cập trực tiếp

BUILDING MATERIALS https://tinyurl.com/zrff4zsx

BUILDING ELEMENTS https://tinyurl.com/4hdduz2

SHAPES - MATERIALS &PROPERTIES https://tinyurl.com/sjh276xf

Mesurement https://tinyurl.com/4xcptmr8

 

Tải file đính kèm: