Tài liệu học tập

CIE429BIS_Đồ án KC Nhà thép_HK2

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 10/05/2021

Đồ án Kết cấu nhà thép thuộc khối ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, đề cập đến các nội dung về việc thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ có cầu trục. Nội dung đồ án đề cập đến các vấn đề về thuyết minh tính toán và hoàn thiện bản vẽ (khổ A3) cho 1 dự án về nhà công nghiệp một tầng một nhịp - hiện đang rất phổ biến trong các khu công nghiệp nói riêng và các lĩnh vực nhà vượt nhịp khá lớn nói chung.

Gửi đến Sinh viên khối lớp CIE429 BIS một số nội dung: Nhiệm vụ đồ án, Số liệu, Tiến độ thực hiện đồ án, ... cho lớp đồ án của GDD2 thuộc HK2 năm học 2020 - 2021.

Các bạn sinh viên của lớp tải các file đính kèm về để được hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra và hoàn thành đồ án môn học nhé.

Chúc các bạn có một đợt học tập tốt, giữ gìn sức khỏe và tránh covid.