Tài liệu học tập

CIE-450B_An toàn lao động

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Sinh viên
  • 18/03/2021

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Nói cách khác an toàn lao động chính là giải pháp để không xảy ra tai nạn trong quá trình lao động. Còn vệ sinh lao động là giải pháp để giúp người lao động không bị các bệnh liên quan đến nghành nghề đang làm.

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là giải pháp hạn chế người lao động bị các thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy hiểm khi làm việc.

Tuyển tập những tài liệu cần thiết cho An toàn lao động và vệ sinh lao động.

SLIDE bài giảng: https://www.mediafire.com/file/wnt0tioxfooxip4/CIE_450_SLIDE.rar/file

ATVSLĐ trong xây dựng: https://www.mediafire.com/file/czb9th4glp2vbgt/ATVSLDtrong+xay+dung_full.pdf/file

Huấn luyện ATVSLĐ UNICONS:   https://www.youtube.com/watch?v=NK3jXgYEXGM&t=7s