Đội ngũ giảng viên

Lãnh đạo khoa

  • ThS. Nguyễn Quốc Lâm
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên, thành viên Hội đồng Khoa
  • Email: nqlamdn@gmail.com
  • Địa chỉ: Tổ 24 Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà nẵng

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2006;

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (Civil Engineering) tại Đại học Xây dựng – Hà Nội (http://nuce.edu.vn/)

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Xây dựng, Quản lý xây dựng, Tối ưu hóa sản xuất xây dựng,

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Tổ chức thi công, Kỹ thuật thi công, Quản lý dự án Xây dựng, Luật Xây dựng.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/2001 - nay        : Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

09/2000 - 08/2001: Tổng công ty công trình Giao Thông 5

 

  1. CÁC XUẤT BẢN

 

Bài báo tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus:

[7] Hoang Nhat Duc, Quoc-Lam Nguyen, Automatic Recognition of Asphalt Pavement Cracks Based on Image Processing and Machine Learning Approaches: A Comparative Study on Classifier Performance, Mathematical Problems in Engineering, ID 6290498, 2018#

[6] Hoang Nhat Duc, Quoc-Lam Nguyen, Van-Duc Tran, Automatic recognition of asphalt pavement cracks using metaheuristic optimized edge detection algorithms and convolution neural network . Automation in Construction – Elsevier ISSN: 0926-5805, 2018, page 1 – 11;

[5] Hoang Nhat Duc, Quoc-Lam Nguyen, Dieu Tien-Bui. Image Processing–Based Classification of Asphalt Pavement Cracks Using Support Vector Machine Optimized by Artificial Bee Colony. Journal of Computing in Civil Engineering- American Society of Civil Engineers ISSN 0887-3801. Volume 32 Issue 5 - September 2018, DOI: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000781, Link: https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CP.1943-5487.0000781;

[4] Nhat-Duc Hoang, Quoc-Lam Nguyen. A novel method for asphalt pavement crack classification based on image processing and machine learning, Engineering with Computers , Springer (ISSN: 01770667), Online First, Pages 1-12, DOI: 10.1007/s00366-018-0611-9, Link online: https://link.springer.com/article/10.1007/s00366-018-0611-9;

[3] Nhat-Duc Hoang, Quoc-Lam Nguyen, Fast Local Laplacian-Based Steerable and Sobel Filters Integrated with Adaptive Boosting Classification Tree for Automatic Recognition of Asphalt Pavement Cracks; Advances in Civil Engineering (Volume: In Press), Hindawi; ISSN: 1687-8094

[2] Nhat-Duc HoangAnh-Duc PhamQuoc-Lam Nguyen and Quang-Nhat Pham, Estimating Compressive Strength of High Performance Concrete with Gaussian Process Regression Model, Advances in Civil Engineering, Volume 2016 (2016), Article ID 2861380. Link:

[1] Nhat-Duc Hoang, Quoc-Lam Nguyen, and Quang-Nhat Pham, Optimizing Construction Project Labor Utilization Using Differential Evolution: A Comparative Study of Mutation Strategies, Advances in Civil Engineering Volume 2015 (2015), Article ID 108780. Link:

    

Bài báo tạp chí trong nước và không thuộc ISI

[6] Vũ Duy Thắng, Nguyễn Quốc Lâm, Phân tích phi tuyến phần tử hữu hạn có cơ tính biến thiên sử dụng lý thuyết góc xoay trung bình, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, ISN 1859-4905, số 23 /2017 trang 162.

[5] Nguyễn Quốc Lâm, Hoàng Đức Phương, Nghiên cứu dùng vật liệu địa phương để sản xuất máy phay vật liệu CNC trong việc gia công các sản phẩm gỗ điêu khắc kiến trúc – xây dựng, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, ISN 1859-4905, số 23 /2017 trang 136-141.

[4] Trần Văn Út, Nguyễn Quốc Lâm, Hoàng Nhật Đức-Tối Ưu Hóa Công Tác Xử Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Sử Dụng Thuật Toán Di Truyền, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, ISN 1859-4905, số 21 /2017 trang 39-43.

[3] Hoàng Nhật Đức, Nguyễn Quốc Lâm, Phạm Quang Nhật, Tối ưu hóa tiến độ và chi phí cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán tiến hóa vi phânTạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, ISN 1859-4905, số 14 /2015 trang 135-141.

[2] Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Quốc Lâm, Giảng dạy các môn học trong Xây dựng theo định hướng CDIO, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, ISN 1859-4905, số 12,11/2014 trang 113.

[1] Nguyễn Ngọc Tình, Nguyễn Quốc Lâm, Tác động của lốc xoáy lên công trình xây dựng và quan điểm phòng chống, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, ISN 1859-4905, số 3(4)/8/2012 trang 90.

 

 

Bài báo hội nghị:

[2] Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Quốc Lâm, Giảng dạy các môn học trong Xây dựng theo định hướng CDIO, Kỉ yếu Hội Nghị Toàn Quốc giảng dạy các môn cơ học, Đại học sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh, 2013.

[1] Nguyễn Ngọc Tình, Nguyễn Quốc Lâm, Tác động của lốc xoáy lên công trình xây dựng và quan điểm phòng chống, Kỉ yếu Hội Nghị Khoa học kỷ niệm 17 năm thành lập Đại học Duy tân, 2011.

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 a. Đề tài thực hiện

 

 

 b. Hướng dẫn Kỹ sư,

 

b1. Giải thưởng

 [2] Hướng dẫn chính nhóm SV Phan Quốc Huy, Nguyễn Công Dũng đạt giải Nhì giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc-Xây dựng năm 2014 (Giải Loa thành).

[1] Hướng dẫn 01 Kỹ sư XD DD và CN đạt giải Loa Thành 2013 (SV Trương Quang Kỳ) - Giải ý tưởng.

 

b2. Sinh viên NCKH

 [1] Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH, đề tài: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN SẢN XUẤT VÀ CHẾ TẠO MỘT SỐ BỘ PHẬN MÁY PHAY VẬT LIỆU ÁPDỤNG CÔNG NGHỆ CNC TRONG VIỆC GIA CÔNG VÀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM ĐIÊU KHẮC. Nhóm SV Hoàng Đức Phương, Phạm Trung Đức lớp K20 XDD. Bảo vệ thành công tháng 05/2016.

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Ủy viên BCH Hội Xây dựng Thành phố Đà nẵng, nhiệm kỳ 2012-2017.