Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2005;

Chuyên ngành: Xây dựng Thủy lợi,  tại Đại học Đà Nẵng

Lĩnh vực nghiên cứu:  Cơ học chất lỏng, Địa kỹ thuật

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Thủy lực, Cấp thoát nước, Cơ học đất.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/2001 - nay        : Giảng viên, Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

 

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

- Nghiên cứu mô hình toán số tính toán thủy lực dòng chảy mặt và dòng thấm.

- Nghiên cứu mô hình nền tính toán trong bài toán địa kỹ thuật.

- Nghiên cứu các biện pháp xử lý nền đất yếu.

- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ giảng dạy.

 

  1. XUẤT BẢN

[1] Nguyễn Phước Bình, Lê Thị Thanh Bình, Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Duy Tân, số 13-2014

[2] Xác định khả năng thoát lũ hạ du sông Trà Khúc và biện pháp chỉnh trị. Tuyển tập Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học bách khoa (1975-2005), 2005, trang 262 – 271

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 Đề tài thực hiện

[2] Chủ trì đề tài Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh. Đề tài NCKH Cấp trường (12/2014)

[1] Chủ trì đề tài Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi. Đề tài NCKH Cấp trường (2/2016)