Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

  • KS. Lê Văn Châu
  • Chức vụ: Chuyên Viên phòng Thí nghiệm
  • Học vị: Kỹ sư
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên kiêm nhiệm
  • Email: levanchau57@gmail.com
  • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 Quang Trung