Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

 • TS. Huỳnh Thanh Cảnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên Hội đồng Khoa, Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
 • Email: huynhthanhcanh@duytan.edu.vn
 • Địa chỉ: P809, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2017

Thống kê xuất bản quốc tế: https://orcid.org/0000-0002-9231-2129

Chuyên ngành: Kết Cấu Công Trình, ĐH Quốc Gia Pukyong, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu:  Động lực học công trình, theo dõi sức khỏe kết cấu và chuẩn đoán hư hỏng, cảm biến thông minh, học máy và xử lý ảnh

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy:  

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

+ 07/2010 – 08/2011, Kirby South East Asia Ltd., TP. Hồ Chí Minh

+ 09/2011 – 02/2019, Phòng thí nghiệm Kết Cấu Thông Minh, Đại Học Quốc Gia Pukyong, Hàn Quốc

+ 07/2019 – nay, Khoa Xây dựng & Viện NCPTCN Cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. 

 1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

Động lực học công trình (Structural dynamics)

+ Thực nghiệm đo đạc dao động của công trình, tính toán tần số và dạng dao động

+ Mô phỏng, tính toán ứng xử của công trình dưới tác dụng của tải trọng động

+ Cập nhật mô hình số dựa trên đo đạc để dự đoán ứng xử thực của công trình

Theo dõi sức khỏe kết cấu (Structural health monitoring)

+ Đánh giá, theo dõi trạng thái sức khỏe của kết cấu bằng các phương pháp đo dao động (vibration method), đo trở kháng (impedance method), đo sóng siêu âm được dẫn hướng (ultrasonic guided wave method), đo biến dạng (strain method), và chụp ảnh (vision method)

+ Ứng dụng cảm biến thông minh để theo dõi sức khỏe kết cấu như: cảm biến không dây (wireless sensors), cám biến áp điện (piezoelectric sensors), cảm biến sợi quang học (fiber optical sensors).

+ Nghiên cứu và thiết lập các hệ thống đo dao động để giám sát sức khỏe cho các công trình nhà, cầu, đê chắn sóng.

Học máy và xử lý ảnh (Machine learning and image processing)

+ Ứng dụng các phương pháp học máy (mạng nơ-ron nhân tạo, máy phân loại véc-tơ, mạng nơ-ron chập), để phân loại/nhận dạng và chuẩn đoán hư hỏng công trình.

+ Tính toán, dự đoán mức độ hư hỏng của công trình bằng camera/flycam và xử lý ảnh. 

 1. XUẤT BẢN

3.1 Bài báo tạp chí thuộc danh mục ISI:

 1. Thanh-Canh Huynh, Duc-Duy Ho, Ngoc-Loi Dang, and Jeong-Tae Kim: Sensitivity of Piezoelectric-based smart interface to structural damage in bolted connections. Sensors, 08/2019 Minor revision.
 2. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, and Jeong-Tae Kim: Vibration characteristics of caisson breakwaters for various waves, sea levels, and foundations. Smart Structures and System, 08/2019 Minor revision.
 3. Thanh-Canh Huynh, Jae-Hyung Park, Hyung-Jo Jung, Jeong-Tae Kim: Quasi-autonomous bolt-loosening detection method using vision-based deep learning and image processing. Automation in Construction 09/2019; 105:102844., DOI:10.1016/j.autcon.2019.102844
 4. Uy Nguyen Cong, So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Heon-Tae Kim, Jeong-Tae Kim: Vibration Characteristics of Offshore Wind Turbine Tower with Gravity-Based Foundation under Wave Excitation. Smart Structures and Systems 05/2019; 23(5):405-420., DOI:10.12989/sss.2019.23.5.405
 5. Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Ngoc-Loi Dang, Jeong-Tae Kim: Sensing Region Characteristics of Smart Piezoelectric Interface for Damage Monitoring in Plate-Like Structures. Sensors 03/2019; 19(6):1377., DOI:10.3390/s19061377
 6. Ngoc-Loi Dang, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Local Strand-Breakage Detection in Multi-Strand Anchorage System Using an Impedance-Based Stress Monitoring Method—Feasibility Study. Sensors 03/2019; 19(5):1054., DOI:10.3390/s19051054
 7. Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Ngoc-Loi Dang, Jeong-Tae Kim: Vibration-based structural identification of caisson-foundation system via in situ measurement and simplified model. Structural Control and Health Monitoring 01/2019;, DOI:10.1002/stc.2315
 8. Joo-Young Ryu, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Tension Force Estimation in Axially Loaded Members using Wearable Piezoelectric Interface Technique. Sensors 01/2019; 19(1):47., DOI:10.3390/s19010047
 9. Uy Nguyen Cong, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Vibration-based damage detection in wind turbine towers using artificial neural networks. Structural Monitoring and Maintenance 12/2018; 5(4):507-519., DOI:10.12989/smm.2018.5.4.507
 10. Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, Jeong-Tae Kim: Preload Monitoring in Bolted Connection Using Piezoelectric-Based Smart Interface. Sensors 08/2018; 18(9):2276., DOI:10.3390/s18092766
 11. Thanh-Canh Huynh, Loi Dang, Jeong-Tae Kim: PCA-based filtering of temperature effect on impedance monitoring in prestressed tendon anchorage. Smart Structures and Systems  07/2018; 22(1)., DOI:10.12989/sss.2018.22.1.057
 12. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: A practical scheme of vibration monitoring and modal analysis for caisson breakwater. Coastal Engineering 07/2018; 137:103-119., DOI:10.1016/j.coastaleng.2018.03.008
 13. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: RBFN-based temperature compensation method for impedance monitoring in prestressed tendon anchorage. Structural Control and Health Monitoring 03/2018; 25(6):1-17., DOI:10.1002/stc.2173
 14. Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, Jeong-Tae Kim: Advances and challenges in impedance-based structural health monitoring. Structural Monitoring and Maintenance 12/2017; 4(4):301-329., DOI:10.12989/smm.2017.4.4.301
 15. Thanh-Canh Thanh Huynh, Jeong-Tae Kim: Quantification of Temperature Effect on Impedance Monitoring via PZT Interface for Prestressed Tendon Anchorage. Smart Materials and Structures 12/2017; 26(12):1-19., DOI:10.1088/1361-665X/aa931b
 16. Joo-Young Ryu, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Experimental investigation of magnetic-mount PZT-interface for impedance-based damage detection in steel girder connection. Structural Monitoring and Maintenance 09/2017; 4(3):237-253., DOI:10.12989/smm.2017.4.3.237
 17. Cong-Uy Nguyen, Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, Jeong-Tae Kim: Vibration-based damage alarming criteria for wind turbine towers. Structural Monitoring and Maintenance 09/2017; 4(3):221-236., DOI:10.12989/smm.2017.4.3.221
 18. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Quantitative Damage Identification in Tendon Anchorage via PZT Interface-based Impedance Monitoring Technique. Smart Structures and Systems 08/2017; 20(2):181-195., DOI:10.12989/sss.2017.20.2.181
 19. Tuan-Cuong Nguyen, Thanh-Canh Huynh, Jin-Hak Yi, Jeong-Tae Kim: Hybrid bolt-loosening detection in wind turbine tower structures by vibration and impedance responses. Wind and Structures An International Journal 04/2017; 24(4):385-403., DOI:10.12989/was.2017.24.4.385
 20. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: FOS-Based Prestress Force Monitoring and Temperature Effect Estimation in Unbonded Tendons of PSC Girders. Journal of Aerospace Engineering 03/2017; 30(2):1-14., DOI:10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000608
 21. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Compensation of temperature effect on impedance responses of PZT interface for prestress-loss monitoring in PSC girders. Smart Structures and Systems 05/2016; 17(6):881-901., DOI:10.12989/sss.2016.17.6.881
 22. Thanh-Canh Huynh, Jae-Hyung Park, Jeong-Tae Kim: Structural Identification of Cable-Stayed Bridge under Back-to-Back Typhoons by Wireless Vibration Monitoring. Measurement 03/2016; 88:385-401., DOI:10.1016/j.measurement.2016.03.032
 23. Jae-Hyung Park, Thanh-Canh Huynh, Kwang-Suk Lee, Jeong-Tae Kim: Wind and traffic-induced variation of dynamic characteristics of a cable-stayed bridge - Benchmark study. Smart Structures and Systems 03/2016; 17(3):491-522., DOI:10.12989/sss.2016.17.3.491
 24. Jae-Hyung Park, Thanh-Canh Huynh, Sang-Hoon Choi, Jeong-Tae Kim: Vision-based technique for bolt-loosening detection in wind turbine tower. Wind and Structures An International Journal 12/2015; 21(6):709-726., DOI:10.12989/was.2015.21.6.709
 25. Tuan-Cuong Nguyen, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Numerical evaluation for vibration-based damage detection in wind turbine tower structure. Wind and Structures An International Journal 12/2015; 21(6):657-675., DOI:10.12989/was.2015.21.6.657
 26. Jae-Hyung Park, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Temperature effect on wireless impedance monitoring in tendon anchorage of prestressed concrete girder. Smart Structures and Systems 04/2015; 15(4):1159-1175., DOI:10.12989/sss.2015.15.4.1159
 27. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Structural identification of gravity-type caisson structure via vibration feature analysis. Smart Structures and Systems 02/2015; 15(2):259-281., DOI:10.12989/sss.2015.15.2.259
 28. Thanh-Canh Huynh, Kwang-Suk Lee, Jeong-Tae Kim: Local dynamic characteristics of PZT impedance interface on tendon anchorage under prestress force variation. Smart Structures and Systems 02/2015; 15(2):375-393., DOI:10.12989/sss.2015.15.2.375
 29. Jae-Hyung Park, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Wireless monitoring of typhoon-induced variation of dynamic characteristics of a cable-stayed bridge. Wind and Structures An International Journal 02/2015; 20(2):293-314., DOI:10.12989/was.2015.20.2.293
 30. Thanh-Canh Huynh, Young-Hwan Park, Jae-Hyung Park, Jeong-Tae Kim: Feasibility Verification of Mountable PZT-Interface for Impedance Monitoring in Tendon-Anchorage. Shock and Vibration 11/2014; 2015:11 pages., DOI:10.1155/2015/262975
 31. Thanh-Canh Huynh, Young-Hwan Park, Jae-Hyung Park, Dong-Soo Hong, Jeong-Tae Kim: Effect of Temperature Variation on Vibration Monitoring of Prestressed Concrete Girders. Shock and Vibration 11/2014; 2015., DOI:10.1155/2015/741618
 32. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Impedance-Based Cable Force Monitoring in Tendon-Anchorage Using Portable PZT-Interface Technique. Mathematical Problems in Engineering 03/2014; 2014(1):1-11., DOI:10.1155/2014/784731
 33. Jeong-Tae Kim, Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee: Wireless structural health monitoring of stay cables under two consecutive typhoons. Structural Monitoring and Maintenance 03/2014; 1(1):047-067., DOI:10.12989/smm.2014.1.1.047
 34. Jin-Hak Yi, Woo-Sun Park, So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim, Chun-Kyo Seo: Evaluation of Vibration Characteristics of an Existing Harbor Caisson Structure Using Tugboat Impact Tests and Modal Analysis. International Journal of Distributed Sensor Networks 10/2013; 2013(2):1-11., DOI:10.1155/2013/806482
 35. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim, Han-Sam Yoon, Sang-Hun Han: Vibration Characteristics of Gravity-Type Caisson Breakwater Structure with Water-Level Variation. International Journal of Distributed Sensor Networks 10/2013; 2013(1):1-10., DOI:10.1155/2013/261396
 36. Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Jeong-Tae Kim, Woo-Sun Park, Sang-Hun Han: Simplified planar model for damage estimation of interlocked caisson system. Smart Structures and Systems 09/2013; 12(3_4)., DOI:10.12989/sss.2013.12.3_4.441
 37. Jeong-Tae Kim, Khac-Duy Nguyen, Thanh-Canh Huynh: Wireless health monitoring of stay cable using piezoelectric strain response and smart skin technique. Smart Structures and Systems 09/2013; 12(3_4)., DOI:10.12989/sss.2013.12.3_4.381
 38. So-Young Lee, Khac-Duy Nguyen, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim, Jin-Hak Yi, Sang-Hun Han: Vibration-based damage monitoring of harbor caisson structure with damaged foundation-structure interface. Smart Structures and Systems 12/2012; 10(6)., DOI:10.12989/sss.2012.10.6.517 

3.2 Bài báo tạp chí không thuộc ISI

 1. Jeong-Tae Kim, Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Joo-Young Ryu: Compensation of temperature effect on impedance-based damage monitoring in prestressed tendon-anchorage system. 7th International Conference on Advances in Experimental Structural Engineering, 09/2017: pages 825-839; EUCENTRE., ISBN: 978-888570102-1, DOI:10.7414/7aese.T10.98 (Scopus)
 2. Jeong-Tae Kim, Thanh-Canh Huynh: Impedance-based Monitoring of Tendon Anchorage via PZT Material-Aluminum Interface Technique. Journal of the Korean Society for Advanced Composite Structures 12/2016; 7(4):91-100., DOI:10.11004/kosacs.2016.7.4.091
 3. Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Khac-Duy Nguyen, Jeong-Tae Kim: Structural Damage Monitoring of Harbor Caissons with Interlocking Condition. Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing 12/2012; 32(6)., DOI:10.7779/JKSNT.2012.32.6.678
 4. Thanh-Canh Huynh, Tuan-Cuong Nguyen, Sang-Hoon Choi, Jeong-Tae Kim: Impedance monitoring at tendon-anchorage via mountable PZT interface and temperature-effect compensation. Proc. SPIE. 9799, Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems; DOI:10.1117/12.2218969 (Scopus)
 5. Tuan-Cuong Nguyen, Thanh-Canh Huynh, Joo-Young Ryu, Jae-Hyung Park, Jeong-Tae Kim: Bolt-loosening identification of bolt connections by vision image-based technique. Proc. SPIE. 9804, Nondestructive Characterization and Monitoring of Advanced Materials, Aerospace, and Civil Infrastructure; 980413 (2016) DOI:10.1117/12.2219055 (Scopus) 

3.3 Bài báo hội nghị

 1. Thanh-Canh Huynh, Jae-Hyung Park, Jeong-Tae Kim. Vision-based bolt looseness monitoring using deep learning and Hough transform. The 17th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE 2018), Dalian University of Technology, China, 10/2018.
 2. Uy Nguyen Cong, So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Vibration Characteristics of Offshore Wind Turbine Tower with Caisson Foundation under Wave Excitation. The 2018 Structures Congress, Songdo, Incheon; 09/2018
 3. Jeong-Tae Kim, So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh: Safety Assessment of Coastal Infrastructure via Vibration Monitoring and Simplified Model. Keynote Lecture, The 2018 World Congress on Advances in Civil, Environmental, Material Research (ACEM18), Songdo, Incheon; 09/2018
 4. Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, Cong-Uy Nguyen, Jeong-Tae Kim: Damage detection in bolt connection using wireless impedance sensor. 7th World Conference on Structural Control and Monitoring (7WCSCM), Qingdao, China, 07/2018.
 5. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: RBFN-based compensation technique for impedance monitoring under varying temperature. The 16th International Conference on Civil and Environmental Engineering, Taiwan, 11/2017. (Invited Presentation).
 6. Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, Joo-Young Ryu, Jeong-Tae Kim: Quantitative Damage Identification for Prestressed Tendon Anchorage using PZT Interface Technique and Model Updating. The 2017 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM17), KINTEX, Ilsan, Korea; 08/2017
 7. Ngoc-Loi Dang, Thanh-Canh Huynh, Joo-Young Ryu, Jeong-Tae Kim: Sensitivity Analysis of Electromechanical Impedance Responses to Inner Cracks of Prestressed Concrete Anchorage. The 2017 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM17), KINTEX, Ilsan, Korea; 08/2017
 8. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Ngoc-Loi Dang, Jeong-Tae Kim: Experimental Modal Analysis of Caisson-Foundation System using In-situ Vibration Measurement. The 2017 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM17), KINTEX, Ilsan, Korea; 08/2017
 9. Joo-Young Ryu, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Experimental Investigation of Magnetic-Mount PZT-Interface for Impedance-based Damage Detection. The 13th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology, University of Tokyo, Japan; 07/2017
 10. Ngoc-Loi Dang, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Impedance-based Damage Monitoring of Multi-strand Tendon Anchorage Systems via PZT-CFRP Interface Technique: Numerical Simulation. The 13th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology July 22, University of Tokyo, Japan; 07/2017
 11. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Cong-Uy Nguyen, Jeong-Tae Kim: Vibration-based System Identification of Caisson-Foundation Breakwater System. The 13th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology, University of Tokyo, Japan; 07/2017
 12. Cong-Uy Nguyen, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Damage Identification of Wind-Turbine Tower using Modal Properties-Based Artificial Neural Networks. The 13th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology, University of Tokyo, Japan; 06/2017
 13. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Robust algorithms of temperature compensation for electromechanical impedance monitoring in tendon-anchorage. The 2016 Structures Congress, Jeju, Korea; 09/2016
 14. Thanh-Canh Huynh, Tuan-Cuong Nguyen, Tae-Hwan Kim, Jeong-Tae Kim: FBG-based Tendon Force Monitoring in Prestressed Concrete Girder. KSCE Conference, Busan; 10/2015
 15. Thanh-Canh Huynh, Kwang-Suk Lee, Tuan-Cuong Nguyen, Jeong-Tae Kim: Temperature-effect compensation for prestress-loss monitoring in PSC girders using mountable PZT interface. The 2015 Word Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15); 08/2015
 16. Thanh-Canh Huynh, Kwang-Suk Lee, Jeong-Tae Kim: Vibration Characteristics of Mountable PZT Interface on Tendon Anchorage Connection. 6AESE/11ANCRiSST, University of Illinois, Urbana-Champaign, United States; 08/2015
 17. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: Portable PZT-Interface for Impedance-based Tension Force Monitoring in Existing Tendon-Anchorage Connections. 10th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology, Taipei, Taiwan; 08/2014
 18. Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Jeong-Tae Kim: Wireless Structural Health Monitoring of Cable-Stayed Bridge under Typhoons. The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM 14), Busan, Korea; 08/2014
 19. Jeong-Tae Kim, Thanh-Canh Huynh: Wireless structural health monitoring of cable-stayed bridge using Imote2-platformed multi-scale sensor nodes. Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring (6WCSCM), Barcelona, Spain; 07/2014
 20. Jeong-Tae Kim, Khac-Duy Nguyen, Thanh-Canh Huynh: Hybrid health monitoring of cable-anchorage system using dual piezoelectric PZT sensors. SHMII-6 The 6th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, Hongkong; 12/2013
 21. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim, Sang-Hun Han: A Simplified Model of Caisson System for Stability Monitoring. The 2013 Word Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13), Jeju, Korea; 09/2013
 22. Thanh-Canh Huynh, Jeong-Tae Kim: A Planar Model of Interlocked Caisson System for Vibration Analysis. The 9th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology, Ulsan, Korea; 07/2013
 23. Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee, Jeong-Tae Kim, Sang-Hun Han: Relative motions in multiple caisson units on damaged foundation", The 2012 Korean Association of Ocean Science and Technology Societies (KAOSTS) Conference, Daegu Korea, 05/2012. 

3.4 Chương Sách

 1. Thanh-Canh Huynh, Sang-Hoon Choi, Jeong-Tae Kim: Wind-induced variation of structural parameters of cable-stayed bridge. in book: Transforming the Future of Infrastructure through Smarter Information 06/2016; ICE Publishing., ISBN: 978-0-7277-6127-9, DOI:10.1680/tfitsi.61279.399
 2. So-Young Lee, Thanh-Canh Huynh, Han-Sam Yoon, Jeong-Tae Kim, Sang-Hun Han: Wave-Induced Vibration Monitoring for Stability Assessment of Harbor Caisson. in book: Special Topics in Structural Dynamics, Volume 6, 05/2013: chapter 21: pages 207-215; Springer New York., ISBN: 978-1-4614-6546-1, DOI:10.1007/978-1-4614-6546-1_21 

3.5 Bằng Sáng Chế

 1. Jeong-Tae Kim, Joo-Young Ryu, Huynh Thanh-Canh. 압전소자를 이용한 케이블 장력 변화 추정 장치 및 케이블 장력의 현장계측 방법 (Device for tension force estimation in cable using piezoelectric element and tension force estimation method). Korea Patent. Registration No. 10-2018-0138681
 2. Jeong-Tae Kim, Jae-Hyung Park, Thanh-Canh Huynh, So-Young Lee. Ngoc-Loi Dang. 임피던스 측정 주파수 조절을 위한 인터페이스와셔 (Interface washer to measure impedance at predetermined frequency range). Korea Patent. Registration No. 10-2018-0135529 
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC 
 • Đề tài thực hiện
 1. Principal Investigator, Impedance Technique for Detecting Cracks in Prestressed Concrete Anchorage, Granted by NRF of Korea, Total Grant: US$ 135,000, 04/2018-04/2021. (Funded till 02/2019)
 2. Research member, Brain Korea 21Plus Research Team for Structural Systems, Pukyong National University, Granted by NRF, Korea, Total Grant: US$ 2,000,000, 2013-2020. (Chair: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded)
 3. Research member, Vision-based Bolt-loosening Detection System for Large Connections, Granted by KAIA of Korea. Total Grant: US$ 40,000, 04-11/2018. (PI: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded)
 4. Research member, Development of Tendon Failure Detection System for PSC Bridges, Granted by NRF of Korea, Total Grant: US$ 200,000, 2016-2019. (PI: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded)
 5. Research member, Structural Health Monitoring Techniques for Wind-Turbine Towers, Granted by KAIA of Korea, Total Grant: US$ 220,000, 2015-2017. (PI: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded)
 6. Research member, Structural Health Monitoring of Harbor Caisson System, Granted by NRF of Korea, Total Grant: US$ 150,000, 2013-2016. (PI: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded)
 7. Research member, Development of Smart Prestressing and Monitoring Technologies for Prestressed Concrete Bridges, Granted by KICT of Korea, Total Grant: US$ 50,000, 2014. (PI: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded)
 8. Research member, Brain Korea 21 Research Team for Coastal-Harbor Infrastructures, Pukyong National Uni, Granted by NRF of Korea, Total Grant: US$ 1,800,000, 2006-2013. (Chair: Prof. Jeong-Tae Kim, Funded) 
 • Phản biện báo 
 • Structural Engineering & Mechanics (Techno-Press)
 • Structural Monitoring and Maintenance (Techno-Press)
 • Advances in Structural Engineering (SAGE)
 • Journal of Nondestructive Evaluation (Springer)
 • MethodsX (Elsevier)
 • Sensors and Actuator A: Physical (Elsevier)
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics (IEEE)
 • Sensors (mdpi)
 • Materials (mdpi)
 • Applied Sciences (mdpi)
 • Sustainability (mdpi)
 • Symmetry (mdpi) 
 • Hoạt động khác 

Session Chair, 16th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE 2017), Taiwan, Nov 13-15th, 2017

Member, Korean Society of Civil Engineers (KSCE) 2017, Korean Society of Steel Construction (KSSC) 2014-2016, Korean Society of Ocean Engineers (KSOE) 2012-2018