Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

  • Ths.NCS. Trần Thanh Việt
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Ths.NCS
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên hội đồng khoa học
  • Email: ttviet05@gmail.com
  • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 quang Trung
  • Số điện thoại: 0983595575

Xuất bản.

[4] Trần Thanh Việt, Lê Xuân Huỳnh, Vũ Quốc Anh, Xác định tần số dao động riêng mờ có xét đến yếu tố phi tuyến hình học, Hội nghị Kỹ Thuật và Tự Động Hóa, Đại học Bách Khoa Hà nội, 10/2016.

[3] Trần Thanh Việt, Vũ Quốc Anh, Lê Xuân Huỳnh, Tần số dao động riêng mờ của kết cấu khung thép phẳng với độ cứng và khối lượng có dạng số mờ tam giác, Tạp chí Viện Khoa học Công nghệ IBST, số 2/2016.

[2] Trần Thanh Việt, Vũ Quốc Anh, Lê Xuân Huỳnh, Phân tích tĩnh kết cấu khung thép phẳng, độ cứng liên kết và tải trọng có dạng số mờ tam giác cân, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng, số 4/2016, trang 97-102.

[1]. Lê Công Duy, Trần Thanh Việt, Xây dựng hàm thuộc cho một số các yếu tố có tính chất mờ tác động đến kết cấu công trình xây dựng, Tạp chí Khoa hoc Công nghệ, ĐH Duy Tân, số 4-2012.