Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

 • ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Học vị: ThS
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Bí thư đoàn khoa - Phó Bì thư chi bộ khối Kỹ thuật
 • Email: bichthuydtu@gmail.com
 • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 Quang Trung

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2015

Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng (Economic Construction) tại Đại học Xây dựng, Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu:  Phân tích kinh tế dự án đầu tư phục vụ lợi ích công cộng 

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Lập dự án đầu tư xây dựng, Dự toán xây dựng, Vẽ kỹ thuật

 

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/2011 - nay        : Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

 

 1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

 

Dự án đầu tư: Phân tích kinh tế dự án đầu tư phục vụ lợi ích công cộng, phương pháp phân tích lợi ích- chi phí

 

 1. XUẤT BẢN

 

3.1 Bài báo tạp chí thuộc danh mục ISI:

 

3.2 Bài báo tạp chí trong nước và không thuộc ISI

 [3] Nguyễn Thị Bích Thủy, Hoàng Nhật Đức, Vũ Thế Hiệp, Phan Lê Thành. Giải bài toán tối ưu nguồn lực trong lập kế hoạch sản xuất các cấu kiện chế tạo sẵn trong dự án xây dựng với phương pháp quy hoạch phi tuyến, Hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD - Lần thứ 2", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 25/08/2016, Đà Nẵng

[2] Hồ Văn Võ Sĩ, Hoàng Nhật Đức, Vũ Duy Thắng, Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) vào việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân, số 4, 2015. 

[1] Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Lý thuyết và thực tiễn trong phân tích kinh tế dự án đầu tư phục vụ lợi ích công cộng bằng phương pháp phân tích lợi ích- chi phí tại khu vực miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân, số 4, 2015. 

 

3.3 Bài báo hội nghị:

 

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 

 1. Đề tài thực hiện

 

 1. Hướng dẫn Kỹ sư, Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Phản biện báo