Cử nhân XDDD & CN

Cử Nhân Cao Đẳng Xây dựng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Đào tạo
  • 18/12/2015

Cử nhân Cao đẳng Xây dựng được đào tạo để thực hiện các chức năng của cán bộ kỹ thuật: Thiết kế các sản phẩm hoặc dịch vụ xây dựng (toàn phần hoặc một vài phần); Lập kế hoạch theo quy trình sản xuất hoặc kinh doanh; Triển khai và quản lý thực hiện sản xuất theo các yêu cầu kỹ thuật xây dựng; Quản lý nguồn tài nguyên đơn vị; Quản lý chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ; Triên khai các quy trình quản lý Nhà nước về Xây dựng cơ bản; 

Các mục tiêu cụ thể:

- Có kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khỏe, kỹ năng quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Có kiến thức cơ bản và áp dụng  về Toán học, Khoa học Tự nhiên, kỹ thuật chuyên ngành để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập ở trình độ cao hơn;

- Có hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao;

- Có khả năng đưa ra các ý tưởng, thiết kế một phần hoặc toàn phần, triển khai và vận hành hệ thống trong điều kiện về kinh tế - xã hội - môi trường - sức khỏe môi trường, tính bền vững...

- Có những kỹ năng làm việc và giao tiếp hiệu quả: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, thuyết trình, thương thảo, hùng biện, tiếp cận và xử lý thông tin...

- Có khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng kỹ thuật, các công cụ, phương tiện hiện đại để thực hiện các chức năng nghề nghiệp cụ thể.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các công ty xây lắp, ban quản lý các công trình xây dựng, các cơ quan quản lý Nhà nước như các phòng ban ở thành phố, quận (huyện), phường (xã), sở xây dựng, sở kế hoạch đầu tư, cơ quan hoạt động tài chính, kinh doanh bất động sản, các đơn vị cung ứng vật liệu, máy xây dựng ... Ngoài ra sinh viên có thể tự thành doanh nghiệp hoạt động độc lập. Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội được học bằng hai, bằng ba trong ngành cùng nhóm và có thể học nâng cao trình độ

Thời gian đào tạo: 2,5~3 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá : 102 tín chỉ

Chương trình giáo dục được thiết kế với yêu cầu đầu ra theo nhu cầu của xã hội và sinh viên nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp. Theo đó, sinh viên được trang bị kiến thức về tự nhiên khá kỹ càng (Toán, Vật Lý, Hóa học), kiến thức khối xã hội nhân văn, được rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ để đạt đầu ra từ 400 đến 500 điểm Toiec quốc tế, được huấn luyện thuần thục tin học văn phòng, được học và luyện tập các kỹ năng nói, trình bày, hùng biện, tranh luận, kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề. Sinh viên được trang bị thêm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, điều phối, lãnh đạo và kỹ năng tìm việc làm. Ngoài ra, các học phần về kiến thức Mark-Lenin, Tư tưởng  Hồ Chí Minh và các khối kiến thức về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp sẽ mang lại giá trị " chuyên nghiệp" cho đối tượng được đào tạo tại Đại Học Duy Tân.

Bên cạnh những kiến thức - kỹ năng cơ bản để sinh viên dễ dàng thích ứng, chuyển đổi công việc, sinh viên được đào tạo với những kiến thức chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp. Với 60% khối lượng đào tạo, sinh viên được học những kiến thức chuyên ngành cơ bản, được học và thực hành trên các phương tiện học tập hiện đại, đa dạng của Nhà trường. Với hệ thống học liệu hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, chương trình theo chuẩn các trường Đại học lớn của Mỹ, Singapore, sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn khá cao, tiếp cận nhanh với các yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức khi tuyển dụng.

Là ngành được áp dụng mô hình đào tạo CDIO, sinh viên không chỉ thực tập, thực hành thuần thục ở các phòng Lab, thực hiện 5 loại hình đồ án chuyên ngành mà còn được luyện tập với mô hình sáng tạo kỹ thuật của đồ án CDIO để thực hiện đúng quy trình từ xây dựng ý tưởng, thiết kế, triển khai chế tạo, sản xuất, đưa vào vận hành.

Với chương trình thiết kế theo tín chỉ, sinh viên có thể học liên thông dọc để nâng cao trình độ thành kỹ sư (học 1,5 ~ 2 năm) hoặc liên thông ngang thêm một ngành khác với chi phí và thời gian thấp nhất.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.