Thông báo

Thông báo triển khai thực tập nhận thức lớp CIE248 A,C (Hk1 năm 16/17)

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên thực tập nhận thức lớp CIE248 A,C (Hk1 năm 16/17).

Yêu cầu:

1. Mũ bảo hộ lao động, trang phục nghiêm chỉnh.

2. Giày đế cứng

3. Phương tiện đi lại (tự túc)

4. Phương tiện ghi chép (chữ, hình ảnh, âm thanh...)

Thời gian tập trung:

- 7h00 ngày thứ tư, 21/12/2016 tại số 03 Quang Trung

NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG: LIÊN HỆ THẦY HOÀNG

NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP THEO LỘ TRÌNH DƯỚI ĐÂY.

- 8h00: Tại Nhà Máy Bê tông đăng Hải - (Giao Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Hoàng Sa)

 

- 9h30: Tại Khu đô thị Đa Phước, Đà Nẵng (Giao đường Ông Ích Khiêm - Nguyễn Tất Thành)

- Địa điểm tiếp theo: Thông báo tại Khu đô Thị Đa Phước

Yêu cầu sinh viên đi đúng giờ, đúng trang phục

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa