Staffs

Lãnh đạo khoa

 • Thê Duong Nguyen
 • Position: Dean of Faculty
 • Degree: PhD
 • Email: theduong.nguyen@duytan.edu.vn
 • Quoc Lam, Nguyen
 • Position: Vice Dean
 • Degree: MSc
 • Position other: Lecturer
 • Email: nqlamdn@gmail.com
 • Van Tam, Truong
 • Position: Dean Assistant
 • Degree: Bachelor
 • Position other: Secrectary
 • Email: tamkhoaxddhdt@gmail.com

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

 • Trần Thanh Việt
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh
 • Position other: Thành viên Hội đồng Khoa
 • Email: ttviet05@gmail.com

Bộ môn Cầu đường

 • Dương Minh Châu
 • Position: Trưởng Bộ môn
 • Degree: Thạc sĩ
 • Email: chaudmce@gmail.com
 • TS. Hoàng Nhật Đức
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Tiến sĩ
 • Position other: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
 • Email: hoangducxd@gmail.com; ducxd85@yahoo.com
 • Nguyễn Đình Khanh
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Thạc sĩ
 • Position other: Giảng viên
 • Email: khanhnd80@gmail.com
 • Vũ Văn Nhân
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Thạc sĩ
 • Email: vannhanKXD@gmail.com
 • TS. Trần Xuân Linh
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Tiến sĩ
 • Position other: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
 • Email: xlinhtran@gmail.com
 • Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Thạc sĩ
 • Position other: Bí thư Đoàn Thanh Niên - Khoa Xây dựng
 • Email: bichthuydtu@gmail.com

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

 • Phạm Quang Nhật
 • Position: Trưởng Bộ môn Công nghệ Xây dựng
 • Degree: Thạc sĩ
 • Position other: Thành viên Hội đồng Khoa
 • Email: nhat94@gmail.com
 • TS. Nguyễn Chiến Thắng
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Tiến sĩ
 • Position other: Thành viên Hội đồng Khoa, Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
 • Email: thang.nguyen@duytan.edu.vn
 • TS. Trần Thu Hiền
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Tiến sĩ
 • Position other: Cán bộ Nghiên cứu - Viện NCPT CNC
 • Email: tranthuhien197@gmail.com
 • Phạm Phú Anh Huy
 • Position: Giảng viên
 • Degree: Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh
 • Email: anhhuy2006@gmail.com
Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa