Tuyển sinh

Tuyển sinh năm học 2014-2015

  • Đăng bởi: Administrator
  • Tuyển sinh
  • 18/12/2015

Điểm trúng tuyển vào Khoa Xây dựng, bậc kỹ sư Đại học Duy Tân là 13 điểm theo kỳ thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các khối A, A1 và V.

Các chương trình kỹ sư hiện tại gồm:

1. Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

2. Kỹ sư Cầu đường.

3. Kỹ sư Xây dựng chuẩn CSU (theo chương trình của Đại học của Bangg California, Hoa Kỳ, học tăng cường tiếng Anh).

Chương trình Cao học Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tuyển một năm 2 đợt, thi đầu vào gồm các môn sau:

1. Tiếng Anh

2. Toán Cao cấp A1

3. Sức bền Vật liệu.

Thông tin chi tiết tuyển sinh tại: www.tuyensinh.duytan.edu.vn