Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nộp tiền khảo sát Anh Văn & Khảo sát Tin học - Đợt tháng 03 năm 2021

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 24/02/2021

Thông báo - Nộp tiền khảo sát Anh Văn & Khảo sát Tin học - Đợt tháng 03 năm 2021

 

   Hiện nay đã có danh sách sinh viên khỏa sát Anh Văn và tin học. Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên khóa K23XDQ và sinh viên các khóa trước còn nợ khảo sát Anh văn và khảo sát tin học.

   Đến tại : 137 Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phí khảo sát.