Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nộp gấp lệ phí làm đố án tốt nghiệp - đợt bảo vệ đồ án tháng 05/2021

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 05/04/2021

Thông báo - Nộp gấp lệ phí làm đố án tốt nghiệp - đợt bảo vệ đồ án tháng 05/2021

 

Hiện nay đã có danh sách sinh viên làm ĐATN cho sinh viên ra trường đợt tháng 05/2021

 

  Yêu cầu sinh viên đến tại phòng kế hoạch tài chính 137 Nguyễn Văn Linh để nộp Lệ phí làm ĐATN. 

 

  Lệ phí làm ĐATN đợt ra trường tháng 05/2021 là: 6.800.000 đ (Sáu triệu tám trăm ngàn đồng y)

 

  Hạn nộp : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 30/04/2021

 

 Sau thời gian trên nếu sinh viên nào chưa nộp khoa sẽ xóa tên ra khỏi danh sách làm ĐATN.