Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 26/04/2021

Thông báo - Nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021

 

 Khoa Xây dựng thông báo - Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2021

 

  Sinh viên đến tại phòng kế hoạch tài chính - 137 Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phí và làm thủ tục ra trường.