Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Các mốc thời gian cụ thể đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2021

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 22/11/2021

Thông báo - Các mốc thời gian cụ thể đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2021

 

  Khoa Xây dựng thông báo các mốc thời gian cụ thể cho đợt tốt nghệp tháng 12 năm 2021 (dành cho sinh viên khóa K23 và các khóa trước về CNTN).

  1. Khảo sát Tin học - Thứ bảy ngày 04/12/2021

  2. Khảo sát Anh văn - Chủ nhật ngày 05/12/2021

  3. Nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (có xác nhận của chính quyền địa phương theo mẫu đơn xét tham dự TN trên website của khoa) dành cho khóa K22 trở về trước

       - Thời gian nộp đơn về khoa Xây dựng : Bắt đầu từ ngày 08/12/2021 cho đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2021)

        Sau thời gian trên nếu không nộp đơn về khoa khoa thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

  4. Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 12:  ngày 09/01/2022