Thông báo

Thông báo nộp, nhận lại và bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp đợt tháng 12/2020

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 21/12/2020

Khoa Xây dựng thông báo đến SV các ngành đang thực hiện Đồ Án Tốt nghiệp đợt 12/2020

A. Ngành Xây dựng Cầu Đường: lịch trình chi tiết xem tại: Link

B. Ngành Xây dựng Dân Dụng & CN

1. Nộp Đồ Án TN: 10h00-11h00 ngày 23/12/2020 tại Vp Khoa (Phòng 202-03QT)

2. Nhận lại ĐATN: 10h00-11h00 ngày Thứ bảy 26/12/2020 tại Vp Khoa (Phòng 202-03QT)

3. Bảo Vệ ĐATN: 7h00-16h00 ngày CN, 27/12/2020 tại tầng 4, Khu E - Hòa Khánh Nam

Danh sách bảo vệ xem tại trước phòng HĐ và xuất hiện ở trang này.

4. Nộp lại bản cứng ĐATN đã bảo vệ: từ 15h00 đến 15h30 ngày thứ hai, 28/12/2020 tại phòng 305, số 03 Quang Trung (Có thể nhờ bạn nộp)

5. Nộp bản Soft gồm các file ĐATN vào email: khoaxaydung@duytan.edu.vn với Chủ đề của Emai: 12/20-ĐATN-HOvaten-KCchinh-Đthoại (Ví Dụ: 12/20-ĐATN-Trần Văn Hòa-Thi công chính-09123456789)

Nhận được thông báo, yêu cầu SV thực hiện đúng giờ, đúng trang phục (vì phải xét TN gấp trước 31/12/20 nên mọi sự chậm trễ sẽ xét TN đợt tiếp theo T6/2021).

 DANH SÁCH BẢO VỆ ĐATN