Thông báo

Thông báo nộp báo cáo Thực tập TN và bảo vệ Đồ án TN tháng 6-2021

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 03/06/2021

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang thực hiện đồ án Tốt nghiệp, Thực tập TN đợt tháng 6/2021

Sinh viên đăng ký thông tin vào form: https://forms.gle/tWanA2R7BfSP9JsH6

 

Nộp báo cáo Thực tập Tốt nghiệp:

- Từ khi có thông báo đến trước 8h00 ngày 7/6/2021

- Hình thức: Nộp bản giấy tại Vp Khoa Xây dựng (lưu ý quy định 5K, nộp vào ngăn quy định); Hoặc nộp bản pdf qua email giảng viên hướng dẫn và email: khoaxaydung@duytan.edu.vn.

- Tiêu đề email: 2021S-TTTN-MSSV-Hovaten-Dienthoai (file đính kèm: 2021S-TTTN-MSSV-Hovaten-Dienthoai.pdf)

Nộp Đồ Án Tốt Nghiêp: trước 17h00 ngày 10/6/2021

- Nộp bản cam kết bảo vệ trực tuyến theo mẫu đính kèm.

- Nộp bản cứng (bản giấy) Đồ Án Tốt Nghiệp về VP Khoa Xây dựng - P202, ĐH Duy Tân, số 03 Quang Trung, Tp Đà Nẵng, chú ý quy định 5K (Nếu ở xa có thể chuyển bằng đường bưu điện)

- Nộp bản soft (bản pdf) qua giảng viên hướng dẫn và email: khoaxaydung@duytan.edu.vn

- Lưu ý bản pdf chia làm tệp: thuyết minh và bản vẽ.

- Tiêu đề email: DATN-2021S-MSSV-Hovaten-dienthoai-thuyetminh.pdf

   file đính kèm: DATN-2021S-MSSV-Hovaten-dienthoai-thuyetminh.pdf; DATN-2021S-MSSV-Hovaten-dienthoai-banve.pdf

Bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiêp trực tuyến (quy trình theo quy định đính kèm)

- Thời gian dự kiến: từ 7h00 ngày 18/6/2021 đến 16h00 ngày 20/6/2021 (thời gian sẽ thông báo cụ thể trước 7 ngày từ ngày bảo vệ ĐATN)

- Danh sách bảo vệ và thông tin chính thức sẽ thông báo qua hệ thống Website: https://khoaxaydung.duytan.edu.vn/, và email cho SV.

- Sinh viên chuẩn bị: nộp ĐATN, slide trình diễn, thiết bị máy tính có camera, miccro đúng quy định. Trong trường hợp thiếu thiết bị kỹ thuật cá nhân có thể liên hệ với Khoa Xây dựng để bố trí trong phòng kỹ thuật riêng tại Trường.

 

Ghi chú: Trong trường hợp Thành phố Đà Nẵng cho các hoạt động bình thường thì có thể SV bảo vệ tập trung·