Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ Thực tập Nhận thức lớp CIE248A,C

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 24/11/2018

KHoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang Thực tập Nhận thức lớp CIE 248.

Lịch bảo vệ Thực tập:

Lúc 7h30 ngày 04/12/2018;

Địa điểm: Phòng 202, Số 03 Quang Trung;

Yêu cầu: SV nộp báo cáo vào thùng đựng và theo dõi danh sách gọi tên bảo vệ.