Thông báo

Thông báo hoàn tất học phí trước khi thi học kỳ 2, học kỳ hè (20/21) và học kỳ 1 năm học 21-22

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 19/10/2021

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên toàn khoa.

- Thực hiện việc hoàn tất học phí học kỳ trước ngày thi đầu tiên 03 ngày.

- Có thể chuyển Học phí qua Ngân Hàng theo thông tin:

  • - Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
  • - Số tài khoản: 2007 2010 04621
  • - Tại ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (Agribank) CN. Ông Ích Khiêm–Nam Đà Nẵng
  • - Nội dung: “Nộp tiền học phí Học kỳ I cho [Họ tên sinh viên], Mã SV

- Lưu hóa đơn (kể cả hóa đơn Ngân Hàng) để trình khi cần thiết.

- TRONG TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN KHÓ KHĂN CÓ THỂ NỘP MỘT PHẦN HOẶC NỘP CHẬM HỌC PHÍ THÌ LÀM ĐƠN:

  1. Điền mẫu đơn đính kèm
  2. Dùng email DTU của sinh viên, gởi cho Cố Vấn học tập với chủ đề email: "Họ và tên SV - Đơn xin nộp chậm học phí" và CC: khoaxaydung@duytan.edu.vn và email nguyenquoclam@DUYTAN.edu.vn 

 

 

Tải file đính kèm: