Thông báo

Thông báo đăng ký Đồ Án Tốt nghiệp và Thực tập Tốt nghiệp Tháng 12/2021

 • Đăng bởi: nguyenquoclam
 • Thông báo chung
 • 13/09/2021

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang có nguyện vọng đăng ký Thực tập TN và Đồ án Tốt nghiệp.

Hiện nay, do tình hình nghỉ để phòng chống dịch, nên chưa thể triệu tập Sinh viên để giao nhiệm vụ về Thực tập Tốt nghiệp và Đồ án Tốt nghiệp.

Khoa Xây dựng đã nhận được một số đơn các bạn đã đăng ký nội dung tốt nghiệp và có phản hồi.

Để đáp ứng tiến độ tốt nghiệp của sinh viên vào tháng 12 năm 2021, Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên như sau về việc xét tạm giao Đồ án TN và TTTN

1. Điền nhanh vào bảng khảo sát theo đường link (chú ý đăng nhập mydtu, vào mail dtu mới thực hiện khảo sát) :  https://forms.gle/toguPhYfahm8zXe26

2. Điều kiện xét có thể tham khảo:

- Số tín chỉ còn thiếu của Chương trình tính dự kiến đến hết giai đoạn 1 không quá 7 tín chỉ.

- Tất cả các học phần chuyên ngành đã học hoặc đang học (trừ TTTN và ĐATN)

- Các học phần phải không thuộc điểm F các môn thuộc nhóm đồ án TN chuyên ngành như sau:

1 Đồ án Thiết kế và thi công Đường

STT

MÃ MÔN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

       1.        

CIE 411

Thiết kế hình học đường ô tô

3

       2.        

CIE 412

Đồ án Thiết kế hình học đường ô tô

1

       3.        

CIE 413

Thiết Kế Nền, Mặt Đường & Công Trình Trên Đường

2

       4.        

CIE 456

Kỹ Thuật & Tổ Chức Thi Công Đường

3

       5.        

CIE 437

Đồ Án Thi Công Đường

1

 

 

Tổng cộng:

10

a.2 Đồ án Thiết kế và thi công Cầu:

STT

MÃ MÔN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

       1.        

CIE 416

Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép

3

       2.        

CIE 417

Đồ án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép

1

       3.        

CIE 418

Thiết Kế Cầu Thép

2

       4.        

CIE 458

Kỹ Thuật & Tổ Chức Thi Công Cầu

3

       5.        

CIE 439

Đồ Án Thi Công Cầu

1

 

 

Tổng cộng:

10

b.1 Đồ án Kết cấu công trình Bê tông cốt thép chính

STT

MÃ MÔN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

       1.        

CIE 426

Kết cấu Nhà Bê tông cốt thép

2

       2.        

CIE 427

Đồ án Kết cấu Nhà Bê tông cốt thép

1

       3.        

CIE 403

Kỹ thuật thi công

2

       4.        

CIE 404

Tổ chức thi công

2

       5.        

CIE 323

Nền và móng

2

       6.        

CIE 377

Đồ án Kết cấu Bê tông Cốt Thép

1

 

 

Tổng cộng:

10

b.2 Đồ án Kết cấu công trình Thép chính.

STT

MÃ MÔN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

       1.        

CIE 428

Kết Cấu Nhà Thép

2

       2.        

CIE 429

Đồ án Kết Cấu Nhà Thép

1

       3.        

CIE 431

Kỹ Thuật Lắp ghép Công trình DD&CN

3

       4.        

CIE 432

Đồ án Kỹ Thuật Lắp ghép Công trình DD&CN

1

       5.        

CIE 376

Kết cấu Bê tông cốt thép

3

 

 

Tổng cộng:

10

 

b.3 Đồ án thi công chính

STT

MÃ MÔN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

       1.        

CIE 433

Tổ chức thi công công trình Dân dụng & CN

3

       2.        

CIE 434

Đồ án Tổ chức thi công công trình DD & CN

1

       3.        

CIE 431

Kỹ Thuật Lắp ghép Công trình DD&CN

3

       4.        

CIE 403

Kỹ thuật thi công

2

       5.        

CIE 377

Đồ án Kết cấu Bê tông Cốt Thép

1

 

 

Tổng cộng:

10

 

3. Nếu xét thấy đủ điều kiện nhận TTTN, ĐATN theo tiêu chí ở mục 2 thì làm đơn theo mẫu: https://khoaxaydung.duytan.edu.vn/vi-vn/sinh-vien/bieu-mau/mau-don-xin-xet-tham-du-tot-nghiep-nam-2021/

Dùng email DTU của sinh viên gởi đến địa chỉ: nguyenquoclam@duytan.edu.vn; 

Việc xét kết thúc vào 8h ngày 15/9/2021.

Nhận được thông báo, yêu cầu sinh viên khẩn trương thực hiện.

 

 -----------------------------------------------------------------

Danh sách đã nhận đơn xin thực hiện các nội dung tốt nghiệp:

 1. Dương Phạm Ngọc Toàn
 2. Hồ Duy Mẫn
 3. Nguyễn Nhật Huy
 4. Phạm Công Dương
 5. Đặng Ngọc Hòa
 6. Trần Viết Hoàng
 7. Nguyễn Minh Tuấn
 8. Lê Đoàn Duẫn
 9. Trần Ngọc Nhân
 10. Trần Văn Nam
 11. Cao Huy Tuấn
 12. Nguyễn Đình Nam
 13. Võ Duy Khánh
 14. Đặng Phú Lộc
 15. Nguyễn Đăng Trường
 16. Lê Văn Khanh
 17. Nguyễn Phú Lý
 18. Nguyễn Vũ Quốc Khánh
 19. Trần Văn Thịnh
 20. Lê Văn Nhơn
 21. Phạm Hữu Tiến
 22. Nguyễn Văn Sỹ Sơn
 23. Bùi Đại Bình.
 24. ĐẶNG CÔNG NHỰT