Thông báo

Thông báo - Đã có giấy khen cho sinh viên đạt học lực giỏi và Xuất Sắc - Năm học 2019-2020

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Thông báo chung
  • 31/03/2021

Thông báo -  Đã có giấy khen cho sinh viên đạt học lực giỏi và Xuất Sắc - Năm học 2019-2020

 

   Khoa Xây dựng thông  báo. Hiện nay đã có giấy khen cho sinh viên đạt học lực giỏi và Xuất Sắc - Năm học 2019-2020.

    Sinh viên đến văn phòng khoa Xây dựng gặp thầy Trương Văn Tâm để nhận.