Thông báo

Danh sách sinh viên công nhận tốt nghiệp - Đợt ra trường tháng 12 năm 2020 (Bổ sung lần 2)

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 31/12/2020

Sinh viên theo dõi và phản hồi.

Xem thông tin file đính kèm.

Lưu ý các SV có tên dưới chưa hoàn thành nộp bản soft đồ án tốt nghiệp qua email:

khoaxaydung@duytan.edu.vn

2121614341 Dương Trí Đức
172217169 Phan Minh Hiền
2121618961 Trần  Hùng
2021613646 Nguyễn Nhật Nguyên
2221613449 Lê Tấn Phận
2121628794 Nguyễn Ngọc Thành
1821614043 Trần Công Tuấn
2121627665 Đoàn Minh Tuấn
2221613453 Trương Thanh Tùng
2221615522 Trần Duy Vương

Tải file đính kèm: