Thông báo

Danh sách phân công và tiến độ Đồ Án Tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 23/09/2021

Khoa Xây dựng thông báo tiến độ thực hiện Đồ Án Tốt nghiệp và danh sách phân công nhiệm vụ theo file đính kèm.

Đề nghị SV thực hiện nghiêm túc.

Tải file đính kèm: