Kết quả học tập & RLSV

Kết quả xử lý học tập - Năm học 2017 -2018

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Sinh viên
  • 20/08/2018

Kết quả xử lý học tập - Năm học 2017 -2018 

 

 Khoa Xây dựng thông báo sinh viên nào bị cảnh báo 2 lần & sinh viên bị buộc thôi học

 Phải làm đơn xin học lại ( theo mẫu đính kèm ) có xác nhân của chính quyền địa phương & gửi gấp về khoa cho thầy Trương Văn Tâm.

 

 Hận chót nộp đơn : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/09/2018.

 Sau thời gian trên nếu sinh viên nào không có đơn xin học lại thì nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách quản lý của khoa & gửi quyết định thôi học về để địa phương để quản lý.