Các xuất bản

Đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo lý thuyết miền nén cải tiến đơn giản

  • Đăng bởi: phamphuanhhuy
  • Nghiên cứu khoa học
  • 16/01/2017

Đánh giá khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép (BTCT) là vấn đề phức tạp đã và đang được nghiên cứu trên thế giới. Mô hình đánh giá khả năng chịu cắt của dầm BTCT tùy thuộc vào quan điểm cụ thể. Tuy nhiên trong nhưng năm gần đây, việc đánh giá khả năng chịu cắt của dầm BTCT theo mô hình Lý thuyết miền nén cải tiến (Modified Compression Field Theory-MCFT) đang cho thấy nhiều ưu điểm, và thực tế là được được nghiên cứu và đưa vào tiêu chuẩn của một số quốc gia như Mỹ, Canada...Phương pháp đánh giá khả năng chịu cắt của dầm BTCT theo MCFT là một quy trình lặp khá phức tạp, đồng thời cần có một số số liệu thực nghiệm để tính toán, vì vậy cần đến sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dụng. Do vậy rất khó can thiệp số liệu và kiểm soát kết quả tính. Trong bài báo này, nhóm tác giả muốn giới thiệu một phương pháp thực hành đơn giản hơn được dựa trên mô hình đánh giá khả năng chịu cắt theo MCFT gọi là “Simplified MCFT”. Một số ví dụ tính toán theo Simplified MCFT  để làm rõ quy trình tính toán.

Bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Duy Tân, số tháng 12/2016

Tải file đính kèm: