Các xuất bản

Ứng dụng thuật toán vi phân đột biến hỗn hợp xác định tần số dao động riêng.

  • Đăng bởi: danghonglong
  • Nghiên cứu khoa học
  • 14/03/2017

Bài báo trình bày ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đột biến hỗn hợp (Hybrid Crossover Differential Evolution- hcde) được đề xuất năm 2015 để xác định tần số riêng của kết cấu khung phẳng có các tham số đầu vào không chắc chắn dạng số khoảng như thông số vật liệu, kích thước tiết diện...Thuật toán HDCE có ưu điểm là cho kết quả hội tụ nhanh và tránh cho quá trình tìm kiếm rơi vào cục bộ là một hướng nghiên cứu triển vọng để giải quyết các bài toán dao động có khối lượng tham số đầu vào lớn.

Bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng số 4/2016, pg 10-16.

Nội dung bài báo được trình bày thành 4 phân cơ bản:

1. Tóm tắt

2. Đặt vấn đề: Nêu tổng quan về tình hình nghiên cứu

3. Phương trình vi phân dao động phương pháp phần tử hữu hạn có tham số đầu vào dạng khoảng

4. Thuật toán tiến hóa vi phân đột biến hỗn hợp

5. Ví dụ tính toán cho một kết cấu khung phẳng 1 nhịp 4 tầng có tham số đầu vào dạng số khoảng.

Kết luận

Tải file đính kèm: