Các xuất bản

Sử dụng thuật toán di truyền đa mục tiêu tối ưu hóa quá trình tìm kiếm bãi đỗ xe trong đô thị

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/05/2017

Tóm Tắt. Tìm kiếm bãi đỗ xe có liên quan trực tiếp đến rất nhiều vấn đề về an toàn, kinh tế, xã hội và môi trường. Việc tìm kiếm bãi đỗ xe phù hợp ngày càng trở nên khó khăn cho người sử dụng ô tô cá nhân, đặc biệt ở các thành phố lớn của Việt Nam. Các tác giả đề xuất một mô hình tìm kiếm bãi đỗ xe với ba mục tiêu là thời gian, chi phí và số chỗ trống mong đợi. Sử dụng thuật toán di truyền đa mục tiêu để tìm kiếm vị trí bãi đỗ tối ưu. Ví dụ tính toán minh họa trong bài báo xét đến các thông số của bài toán bao gồm vị trí bắt đầu tìm kiếm, thời điểm, vị trí của các bãi đỗ xe, vị trí của điểm đến, thời gian đỗ xe dự kiến và phí đỗ xe theo giờ, chi phí nhiên liệu, tốc đô di chuyển.
Từ khóa: Lựa chọn vị trí đỗ xe; Mô hình tối ưu hóa; Tối ưu hóa đa mục tiêu; Thuật toán di truyền.

Tải file đính kèm: