Các xuất bản

ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG PHẦN TỬ ĐẾN TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KẾT CẤU THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

  • Đăng bởi: danghonglong
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/04/2017

Tóm tắt

Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là một phương pháp hiệu quả để giải quyết các bài toán động lực học công trình hiện nay. Vấn đề phân chia số lượng phần tử có ảnh hưởng lớn đến kết quả của bài toán, tuy nhiên chưa có nhiều phân tích để làm rõ vấn đề này. Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (quá trình thực hiện được xây dựng trên phần mềm Matlab) để đánh giá ảnh hưởng của việc chia số lượng phần tử thanh (phần tử có khối lượng phân bố đều dọc theo chiều dài thanh) đến tần số dao động riêng của một số kết cấu phẳng, so sánh kết quả tính với các phương pháp giải tích qua một số ví dụ cụ thể, từ đó đưa ra một số khuyến cáo trong thực hành tính toán.

Bài báo dự kiến đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân số 5/2017 nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Xây dựng, ĐH Duy Tân.

Nội dung chi tiết bài báo xem file đính kèm.

Tải file đính kèm: