Các xuất bản

Ảnh hưởng của tro trấu tới tính chất ma sát và cường độ của bê tông

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/05/2017

Khả năng sử dụng tro trấu thay thế một phần xi măng Portland trong bê tông được nghiên cứu và trình bày trong bài báo. Tro trấu được thu gom từ các bếp đun hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Xi măng trong bê tông được thay thế lần lượt bởi 5 và 15% tro trấu. Cường độ nén của bê tông được theo dõi ở 7, 28 và 56 ngày. Khi sử dụng tro trấu thay thế xi măng, để đảm bảo khả năng công tác của bê tông mà không thay đổi hàm lượng nước, cần sử dụng thêm phụ gia hóa dẻo. Nhu cầu sử dụng phụ gia hóa dẻo tăng cùng hàm lượng tro trấu thay thế. Ngoài ra, với các mẫu bê tông thực hiện trong nghiên cứu này, thông số ma sát được cải thiện khi tăng hàm lượng tro trấu cùng phụ gia sử dụng. Cường độ nén của các mẫu bê tông tăng theo thời gian, đặc biệt với mẫu chứa 15% tro. Tất cả các bê tông chứa tro trấu có cường độ nén giảm so với mẫu chuẩn. Tuy nhiên, mẫu chứa 5% tro trấu vẫn đạt mác bê tông 40.