Liên hệ

Liên hệ

  • Đăng bởi: Administrator
  • Liên hệ
  • 18/12/2015

Điện thoại: 05113827111 (số nội bộ 202)
Fax: 05113650403
Email: khoaxaydung@duytan.edu.vn
Facebook: 
www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan
Văn Phòng : 202, Khoa Xây dựng - Đại Học Duy Tân 
K7/25 Quang Trung - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Website: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn.