Liên hệ

Liên hệ

  • Đăng bởi: Administrator
  • Liên hệ
  • 18/12/2015

Phone: +84 - 236 3827111 (ext 204)
Fax: +84-236 3650403
Email: khoaxaydung@duytan.edu.vn
Facebook: 
www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan
Office : 204, Faculty of Civil Engineering - Duy Tan University 
K7/25 Quang Trung - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Website: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn.