Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo chương trình Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Kiểm định chất lượng
  • 25/09/2023

1. Nổi trội ở các nỗ lực cá nhân và tập thể trong việc phát triển các giải pháp kỹ thuật xây dựng cho các vấn đề địa phương và toàn cầu.
2. Được tuyển dụng thành công trong ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan.
3. Mở rộng các kỹ năng và kiến thức thông qua giáo dục thường xuyên hay học Sau Đại học hay các trải nghiệm học tập suốt đời khác.
4. Phục vụ cộng đồng ở phạm vi địa phương, quốc gia, hoặc toàn cầu