Tiến sĩ Xây dựng

Tiến sĩ Xây dựng

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Đào tạo
  • 07/06/2021

 

MỤC TIÊU:

 

 1. Chương trình được xây dựng để cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành sâu về Kỹ thuật xây dựng.

  * Cụ thể - Chương trình sẽ giúp học viên củng cố và phát triển tư duy, kiến thức về:

- Biện pháp tổ chức quản lý xây dựng công trình;

- Kết cấu công trình; cơ học vật rắn; cơ học đất;

- Nền móng công trình;

- Thi công công trình xây dựng;

- Thiết kế các kết cấu đặc biệt;

- Quản lý các dự án lớn, phức tạp; áp dụng công nghệ mới trong xây dựng; công nghệ vật liệu mới trong xây dựng; tối ưu hóa kết cấu; phân tích nguyên nhân phá hoại, hư hỏng công trình; sửa chữa và gia cố công trình;

 

2. Mã ngành: 9580201

  Văn bằng Tốt nghiệp: Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng

 

3. Thời gian Đào tạo:

- 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ

- 4 năm đối với người có bằng đại học