Thạc sĩ xây dựng

Thạc sỹ Xây dựng

  • Đăng bởi: Administrator
  • Đào tạo
  • 18/12/2015

 

MỤC TIÊU

Cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp cho những người tốt nghiệp đại học, đã làm công tác về xây dựng lâu năm, được đào tạo thêm một cách có khoa học, chuyên sâu về xây dựng, có khả năng phát hiện và phân tích, giải quyết những vấn đề thực tiễn. Học viên sẽ được củng cố lại những kiến thức về xây dựng dân dụng và công nghiệp, nghiên cứu kỹ hơn để trở thành những chuyên gia, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tiễn ở những doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc làm nền tảng để nghiên cứu, học cao hơn.

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Xây dựng Công trình DD và CN được xây dựng như sau:

1. Ba môn học chung cho các ngành cao học gồm 9 tín chỉ (theo chương trình chung): Môn Triết học, môn Anh văn Toefl iBT và môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

2. Các môn chuyên ngành bắt buộc: 9 môn bắt buộc với 18 tín chỉ.

3. Các môn chuyên ngành tự chọn:

Chương trình có 10 môn học tự chọn với 16 tín chỉ; học viên chọn 4 môn (trong số 10 môn) với 8 tín chỉ.

5. Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ.

6. Ngoài ra còn có các chuyên đề nâng cao (simenars) không tính số tín chỉ.

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY

Đội ngũ giảng dạy là các giảng viên có trình độ Tiến sỹ trở lên của Khoa Xây dựng, ngoài ra có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Xây dựng đến từ các Đại học lớn trên thế giới và trong nước như:

- Trường Cầu Đường Quốc gia Paris (Pháp) - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France.

- Đại học Quốc gia Singapore.

- Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại học Xây dựng Hà nội.

- Đại học Giao thông Vận tải Hà nội.