Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

 • Đăng bởi: Administrator
 • Đào tạo
 • 18/12/2015

 1. Tên ngành đào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh;

Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

Tiếng Anh: Construction Engineering Technology.

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường.

 

 1. Trình độ đào tạo: Đại học

 

 1. Nội dung chuẩn đầu ra

Ngay sau khi học xong, người học đạt được các yêu cầu sau đây:

3.1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Khả năng áp dụng, vận dụng kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Xây dựng Công trình Giao thông;
 • Khả năng thiết kế thí nghiệm và tiến hành các thực nghiệm, thí nghiệm cũng như phân tích, đánh giá và diễn giải dữ liệu, thông tin;
 • Khả năng thiết kế tổng thể và chi tiết các bộ phận các công trình giao thông (cầu, đường), vận dụng lý thuyết và thực tiễn đề xuất quy trình, giải pháp công nghệ để đáp ứng nhu cầu mong muốn trong điều kiện ràng buộc của thực tế về điều kiện kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn và tính bền vững;
 • Khả năng nhận biết, xác định, thiết lập và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Xây dựng Công trình Giao thông
 • Có kiến thức rộng rãi để hiểu được tổng thể tác động của các giải pháp kỹ thuật về kinh tế, môi trường và tác động xã hội.
 • Khả năng sử dụng các kỹ thuật, công cụ hiện đại nhằm phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng Công trình Giao thông.

3.2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
 • Sử dụng tin học văn phòng
 • Tiếng Anh (400 điểm Toeic)
 • Có thể làm việc trong nhóm đa chuyên môn;

 

3.3. Yêu cầu về thái độ:

 • Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
 • Hiểu về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp xây dựng;

3.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các công ty xây lắp, ban quản lý các công trình xây dựng cầu đường; các cơ quan quản lý nhà nước như các phòng ban xây dựng, sở giao thông, sở kế hoạch đầu tư, cơ quan hoạt động tài chính, kinh doanh bất động sản, các đơn vị cung ứng vật liệu, máy xây dựng v.v. Ngoài ra sinh viên có thể tự thành lập doanh nghiệp hoạt động độc lập.

3.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

Khả năng học tập suốt đời, có khả năng học lên các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành Xây dựng, ngành Cầu đường.

4. Thời gian đào tạo: 4,5 năm