Contact

Contact

  • Create by: Administrator
  • Contact
  • 10/01/2017

Phone fix: +84 - 236 3827111 (ext 202)
Fax: +84-236 3650403
Email: khoaxaydung@duytan.edu.vn
Facebook: 
www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan
Office : 202, Faculty of Civil Engineering - Duy Tan University 
K7/25 Quang Trung - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Website: http://khoaxaydung.duytan.edu.vn.
 

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa