Thông báo

Thông báo nộp tiền KSAV+TH Tháng 12.2019

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Thông báo chung
  • 21/10/2019

Đã có danh sách nộp tiền khảo sát Anh văn & Tin học, sinh viên nộp lệ phí khảo sát đến tại 137 Nguyễn Văn Linh để nộp .

 

Thời gian dự kiến tổ chức khảo sát:

 

  1. Khảo sát tin học: 30/11/2019

     

       2..Khảo sát Anh văn: 01/12/2019