Thông báo

Thông báo nộp Đồ Án Tốt Nghiệp và thời gian bảo vệ.

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 16/05/2020

Khoa Xây dựng thông báo đền Sinh viên đang thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp (ĐATN).

Nộp ĐATN: Từ 13h30 đến 15h30 ngày 20/05/2020

Nhận ĐATN: Từ 7h30 đến 8h30 ngày 23/05/2020.

Bảo vệ ĐATN: từ 13h00 ngày 23/05/2020 tại tầng 4, Khu E, Hòa Khánh Nam.

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

HĐ1

1

2021626601

Ngô Quốc

Đạt

 

2

2121617282

Trần Sơn

Anh

 

3

2121618555

Lê Văn

Hùng

 

4

2121114025

Phạm Tuấn

Anh

 

5

2021616151

Nguyễn

Hoàng

 

6

2121624226

Phan Quang

Huy

 Điều chỉnh

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

HĐ2

1

2121616536

Bùi Minh

Tài

 

2

1921613331

Đặng Minh

Hợp

 

3

172217271 

Hồ Đức

Thanh

 Điều chỉnh

4

2121617742

Nguyễn Hải

 

5

2121619671

Đoàn Đức Anh

Quốc

 

6

2121618161

Dương Phú Bảo

Ân

 

7

2121614358

Đỗ Duy

Sơn

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

HĐ3

1

2121616517

Đặng Quỳnh Anh

Đức

 

2

2121619633

Trần Mai

Nhật

 

3

2121118423

Đỗ

Rin

 

4

2121618569

Nguyễn Nho Minh

Quang

 

5

1921163756

Đoàn Văn

Dương

 

Tải file đính kèm: