Thông báo

Thông báo nộp Đồ án Tốt nghiệp bảo vệ đợt tháng 12/2019

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 19/11/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đang thực hiện đồ án Tốt nghiệp:

Lịch nộp ĐATN: 8h30~10h30 ngày 05/12/2019;

Bảo vệ ĐATN: từ 7h00 đến 21h00 ngày 11/12/2019.

Yêu cầu SV thực hiện nghiêm túc.

Tien do DD&CN

TD Cau Duong

TD Lien thong