Thông báo

Thông báo nộp đồ án TN tháng 6/2020

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 25/05/2020

Khoa Xây dựng thông báo đến SV đã bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp ngày 23/5/2020:

- Nộp đồ án TN (bản cứng) về văn phòng khoa từ 15h00 ngày 25/5/20

- Nộp bản mềm (file) về địa chỉ: khoaxaydung@duytan.edu.vn

Tiêu đề (Subject) như sau: ĐATN-Họ Và Tên SV-MSSV - Điện thoại 

(EX: ĐATN-LeVanBa-2121211121-0987654321)

File đính kèm:  ĐATN-LeVanBa-212121121-0987654321.***

Sinh viên nộp bài mới được xác nhận tốt nghiệp.