Thông báo

Thông báo bảo vệ TTTN đợt tháng 12/2019 đối với khóa K21XDD

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 03/11/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến SV đang thực hiện nhiệm vụ Thực tập TN đợt tháng 12/2019 ngành Xây dựng Dân dụng & CN về lịch bảo vệ Thực tập TN

Thời gian: 14h00 ngày thứ ba 05/11/2019

Địa điểm: VP Khoa Xây dựng.

Yêu cầu: Sinh viên đi đông đủ và đúng trang phục.