Thông báo

Thông báo bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp khóa D23XDD

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 22/11/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến SV D23XDD đang thực tập tốt nghiệp.

Bảo vệ Thực Tập Tốt Nghiệp.

1. Thời gian: 09h00 ngày thứ ba  26/11/2019;

2. Địa điểm: Vp Khoa Xây dựng.

Nhận thông báo này đề nghị Sinh viên đi đúng giờ, đúng quy định.