Tài liệu học tập

ENG330 Tiếng Anh CNXD: Bài tập về nhà Unit 1

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 21/10/2019

ENG330 Tiếng Anh CNXD: Bài tập về nhà Unit 1

Sinh viên chú ý phần quy định về bài tập (đính kèm).

Bài tập Unit 1: nộp vào 15h15 22.10.2019 tại lớp học.