Biểu mẫu

Quy định và biểu mẫu Đồ án Tốt nghiệp các ngành thuộc Khoa Xây dựng

  • Đăng bởi: nguyentheduong
  • Sinh viên
  • 12/05/2016

Khoa Xây dựng ban hành các biểu, mẫu cũng như các quy định về trình bày Đồ án Tốt nghiệp trong các file đính kèm. Sinh viên tuân thủ chặt chẽ. Một số điểm lưu ý:

1. Không yêu cầu đóng bìa cứng.

2. Không được sử dụng giấy thơm để đóng bìa.

3. Khuyến khích in hai mặt, đóng bìa gáy xoắn, màu trắng, bọc bóng kính.

4. Tổng số trang: Thuyết minh giải pháp không vượt quá 120 trang. Cho phép sử dụng phụ lục tính toán ngoài phần thuyết minh giải pháp.