Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

Nghiên cứu phát triển phương pháp AEM (Applied Element Method) để phân tích ứng xử khung BTCT sụp đổ dây chuyền dưới tác dụng của tải trọng bất thường

  • Đăng bởi: phamphuanhhuy
  • Nghiên cứu khoa học
  • 13/09/2016

Phương pháp phần tử ứng dụng (Applied Element Method - AEM) là một phương pháp số được sử dụng để phân tích các kết cấu liên tục và không liên tục. Mô hình trong phương pháp phần tử ứng dụng (gọi tắt là AEM) cho phép nghiên cứu từ giai đoạn kết cấu bắt đầu chịu lực cho đến khi kết cấu phá hủy hoàn toàn thông qua tất cả các giai đoạn như: giai đoạn đàn hồi, giai đoạn xuất hiện vết nứt, giai đoạn lan truyền vết nứt trong vùng kéo của bê tông, giai đoạn chảy dẻo của thép, giai đoạn ăn mòn...

Bài viết giới thiệu tổng quan về phương pháp AEM và hiện tượng sụp đổ dây chuyền

Tải file đính kèm: