Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

 • ThS. Trương Hồng Minh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học vị: ThS
 • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên hội đồng khoa học khoa
 • Email: minhdtu@gmail.com
 • Địa chỉ: P202, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0905541241

Học vị: Thạc sỹ ; năm: 2012

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố tại Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học đất, Nền & Móng công trình, Nền đất yếu.

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Cơ học đất, Nền & Móng, Công trình trên nền đất yếu. 

 

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

8/2005 – 3/2007: Phòng thiết kế 1, Công ty CP Tư vấn Xây dựng 533, 77 Nguyễn Du – TP Đà Nẵng.

4/2007 - nay:  Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân.

 

 1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT
 • Cơ học đất: tính toán sức chịu tải nền đất, ổn định mái đất.
 • Nền & Móng: tính toán sức chịu tải và độ lún móng cọc.
 • Nền đất yếu: tính toán xử lý nền đất yếu.

 

 1. XUẤT BẢN

 

3.1 Bài báo tạp chí

[6] Trương Hồng Minh. Kiểm toán sự ổn định nền đắp theo tiêu chuẩn hiện hành bằng các phần mềm Geo – Slope, Plaxis, Geo 5. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) - Bộ Xây dựng, số 3/2016, trang 23-30
[5] Nguyễn Thành Dũng - Trương Hồng Minh. Một số kết quả phân tích dao động khung phẳng nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất khi có xét đến sự tương tác giữa công trình và nền đất, Tạp chí KHCN Đại học Duy Tân, số 3(22), 04/2017, trang 56-62.

[4] Trương Hồng Minh,  Nguyễn Thế Dương. Sử dụng mô hình hyperbolic đơn giản nghiên cứu ứng xử của cọc đơn chịu tải trọng thắng đứng. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Xây dựng - Viện Khoa học Công nghệ (IBST)- Bộ Xây dựng - số 2/2016, ISSN 1859-1566, trang 60-66.

[3] Trương Hồng Minh. Ảnh hưởng của mô đun đàn hồi đất nền đến sự ổn định của nền đường đắp khi phân tích bằng phần mềm Plaxis. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân 1 (18), 6/2016, trang 135-141.

[2] Trương Hồng Minh. Tính toán độ lún của móng cọc có kể đến tác động tương hỗ giữa các cọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân 1 (14), 3/2015, trang 24-29.

[1] Trương Hồng Minh. So sánh các phương pháp phân tích ổn định nền đường đắp hiện nay ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy Tân 1 (10), 3/2014, trang 28-39.

 

3.3 Bài báo hội nghị:

[2] Trương Hồng Minh - Nguyễn Thế Dương. Một số mô hình lý thuyết để dự báo mối quan hệ tải trọng - chuyển vị đầu cọc của cọc đơn chịu tải trọng thẳng đứng. Hội thảo Khoa học Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững – TISDC 2016. NXB Xây dựng - 2016, ISBN 978-604-82-1809-6, trang 425-430. 

[1]  Trương Hồng Minh. Một số kết quả so sánh các phương pháp tính toán độ lún của móng cọc theo tiêu chuẩn hiện. Tuyển tập hội thảo khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững – ATCEDD 2015, 09/2015, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Nhà xuất bản Xây dựng, trang 173 -179.

 

 

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

4.1 Đề tài thực hiện

 

 [1] Đề tài cấp trường: Nghiên cứu một số nội dung thiết kế Nền và Móng theo chương trình CSUF và theo chương trình Việt Nam phục vụ giảng dạy và học tập tại Đại học Duy Tân. Đề tài NCKH cấp trường, mã số 975/QĐ-ĐHDT, Đại học Duy Tân (2015). Bảo vệ thành công tháng 12/2015.

 

4.2 Hướng dẫn Kỹ sư, Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Phản biện báo

 

a. Giải thưởng

[1] Hướng dẫn 01 sinh viên đạt giải khuyến khích kỳ thi Olympic Cơ học đất, năm 2014 (Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc do Hội Cơ học tổ chức).

[2] Hướng dẫn nhóm 03 sinh viên đạt giải khuyến khích kỳ thi Olympic Cơ học đất, năm 2015 (Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc do Hội Cơ học tổ chức).

[3] Hướng dẫn nhóm 02 sinh viên đạt giải khuyến khích kỳ thi Olympic Cơ học đất, năm 2016 (Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc do Hội Cơ học tổ chức).