Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

  • ThS. Nguyễn Hoàng Giang
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: ThS
  • Email: giang.gsp2008@yahoo.com.vn
  • Địa chỉ: Khoa Xây dựng – P.202 K7/25 Quang Trung - Đà Nẵng

Học vị Thạc sĩ năm 2011; 

Chuyên ngành: Địa chất học tại: Đại học Khoa học Huế 

Ngoại ngữ: Anh văn (TOEIC 720)

 

Môn học giảng dạy: Địa chất công trình, Trắc địa, Thực tập Địa chất công trình, Thực tập Trắc địa, Đồ án CDIO 296, 396.

1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002 đến T.3/2006

Cty CP TVĐT & XDCT Nam Long – Đà Nẵng

Kỹ thuật, thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

T.3/2006 đến T.3/2010

Chi nhánh Địa chất – Địa vật lý Miền Trung

Phó Giám đốc phụ trách khảo sát ĐCCT & TN chuyên ngành xây dựng

T.7/2010 đến T.4/2011

Công ty Cổ phần TVXD 533

Nhân viên Trung tâm TN & Kiểm định công trình 533 thuộc Cty CP TVXD 533

T.4/2011 đến nay

Khoa Xây dựng – Đại học Duy Tân

Giảng viên

 

 

2.  LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

- Tính chất cơ lý của đất đá xây dựng.

- Địa chất công trình khu vực

- Địa kỹ thuật xây dựng

 

3. XUẤT BẢN

3.1 Bài báo tạp chí 

[9] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hoàng Giang, Đỗ Quang Thiên, Consolidation Properties Of Some Holocene Soft Clayey Soils In Quang Nam - Da Nang Coastal Plain, Proceeding of the 4th international Conference VIETGEO 2018, Quảng Bình, 21-22/9/2018, NXB Khoa học và Kỹ thuật (Publishing House of Science & Technics), P. 253-262.

[8] Trần Xuân Lợi, Trần Văn Vương, Lương Tấn Lực, Nguyễn Hoàng Giang, Dự báo chuyển vị ngang và biến dạng lún xung quanh hố móng đào sâu với giải pháp ổn định tường vây barrette, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế Tập 7, Số 1 (2017), Trang 153-163. Huế.

[7] Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trần Thị Lý, Xác lập liên hệ tương quan giữa độ bền kháng nén một trục ở trạng thái khô với chỉ số RQD của thành tạo đá phiến sericite, hệ tầng A Vương khu vực thành phố Đà Nẵng, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Duy Tân, số 3(22) (2017), Trang 89-102. Đà Nẵng.

[6] PGS. TS Đỗ Quang Thiên, ThS. Hoàng Thị Sinh Hương, CN. La Dương Hải, GS.TSKH Nguyễn Thanh, ThS. Nguyễn Hoàng Giang, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. "Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam". Tạp chí KHCN XD (Viện IBST), số 3/2015, Trang 51-60.

[5] Trần Thị Phương AnĐỗ Quang ThiênNguyễn Hoàng Giang, Hirosi Matsuda. Nghiên cứu tính chất cố kết của đất loại sét bão hòa nước, nguồn gốc biển do ảnh hưởng của hiện tượng từ biến và khả năng ứng dụng mô hình EVN trong tính toán lún, TS Khoa học và Cồng nghệ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phú Yên, 2015, Số: 12, Trang: 3-9.

[4] Nguyễn Hoàng Giang, Trần Xuân Lợi,Trần Thị Lý, Tính chất cơ lý của một số thành tạo đất yếu khu vực thành phố Đà Nẵng và kiến nghị sử dụng giải pháp xử lý, Tạp chí KHCN Đại học Duy Tân, số 3(16), T9/2015, Trang 9 - 15.

[3] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hoàng Giang, Tương quan độ bền kháng cắt giữa thí nghiệm nén 3 trục (UU) và cắt cánh hiện trường (VST) cho đất yếu ven biển Quảng Nam, Tạp chí KHCN Đại học Duy Tân, số 2 (15), T6/2015, Trang 106-112.

[2] Trần Xuân Lợi, Nguyễn Hoàng Giang, Hoàng Lê Sông Hiếu, Đặng Ngọc Long. Nghiên cứu giảm chiều dài cột đất xi măng theo mặt cắt ngang đường tại dự án cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân số 2(11), 2014.

[1] Nguyễn Hoàng Giang, Đỗ Quang Thiên. Nghiên cứu thực nghiệm độ bền kháng cắt của đá phiến sericite hệ tầng A Vương khu vực Đà Nẵng và phụ cận thông qua thí nghiệm nén đơn trục trong phòng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế T.73 (S.4), 2012.

 

3.2 Bài báo hội nghị - hội thảo:

[9] Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Thanh et al, Geological Characteristics of Softsoils in Quangnam - Danang Coastal Plan for Planning and Designing Bridge and Road Engineering, Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, 2016, Page: 131-140. Hà Nội.

[8] Nguyen Hoang Giang, Establishing correlation of soil’s natural unit weight determinated by indoor experiment and cone penetration test- CPT or piezocone penetration test – CPTu (applied for Danang – Quangngai expressway, Pakage Hoaphuoc – Hoakhuong), Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, 2016, Page: 352-355. Hà Nội.

[7] Trần Thị Phương An, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Tính chất cố kết động của đất loại sét bão hòa nước, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC 2016”, ĐHBK Đà Nẵng, 17-18/9/2016, Nhà xuất bản Xây dựng, Tr.553-560.


[6] Do Quang Thien, Hoang Ngo Tu Do, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Huu Huy, Tran Thanh Nhan, La Duong Hai, Nguyen Thi Thanh Nhan, Krishnakanta Kshetrimayum, Nguyen Thi Ngoc Yen, Classification of engineering soils in Quang Nam – Da Nang coastal plain, Vietnam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC 2016”, ĐHBK Đà Nẵng, 17-18/9/2016, Nhà xuất bản Xây dựng, Tr.327-336.

[5] Bùi Văn Trường, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang. Determine Consolidation of Some Soft Soil types in Da Nang City and Remaining Problems in Improvement of Soft Soil by Prefabricated Vertical Wick Drain, Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2015, Trang: 159-166.

[4] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Bùi Văn Trường, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang.Correlation of Shear Strengh between the Undrained Unconsolidation Test (UU) and Field Vane Shear (FVST) of Multi-Originated Soft Soil in Quang Nam Coastal Region of Vietnam,Proceedings of The 2nd International Conference Hanoigeo 2015, 27-28 November 2015. Engineering Geology in Respond to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Publishing House for Science and Technology, Hanoi, Vietnam, 2015, Trang: 187-192.

[3] Đỗ Quang Thiên, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến . Nghiên cứu sự biến  đổi áp lực nước lỗ  rỗng của  đất sét bão hòa chịu tải trọng động chu kỳ  đơn và đa phương trong  điều kiện không thoát nước. Tuyển tập báo cáo HNKH Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, 2013, trang 390-403.

[2] Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hoàng Giang, Đỗ Quang Thiên. Tính chất xây dựng của các loại đất yếu khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam. Hổi thảo “Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững” ĐHBKĐN, Nhà xuất bản Xây dựng, 2013.

[1] Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Đăng Phục, Trần Thị Phương An. Correlation of undrained shear strength between undrained unconsolidated test and field vane shear test of soft soils in Danang area, Proceedings of the international workshop on Geo-engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, Hue Geo-engineering 2012, page 152-158, Construction Publishing House, 2012.

 

3.3 Sách:

[1] Lương Tấn Lực, Nguyễn Hoàng Giang, Địa chất công trình – Giáo trình nội bộ - Trường Đại học Duy Tân. Nghiệm thu năm 2011.

 

4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

4.1. Đề tài thực hiện

[1] Tham gia đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất của bê tông sử dụng các loại xi măng và phụ gia khác nhau trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ThS. Đỗ Vũ Thảo Quyên chủ trì). Đề tài NCKH cấp trường (2015). Bảo vệ thành công tháng 12/2015.

 

4.2. Ngân hàng đề thi

[1] Nguyễn Hoàng Giang, Lương Tấn Lực, Địa chất công trình – Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Trường Đại học Duy Tân. Nghiệm thu năm 2013.

 

4.3. Hướng dẫn Kỹ sư

Đồng hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 4 SV năm học  2014 – 2015 và 3 SV năm học 2015 – 2016.