Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2009;

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố,  tại Đại học Xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:  Cơ học công trình, Địa kỹ thuật, Kỹ thuật giao thông

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Tin học ứng dụng.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

08/2006 – 08/2007: Giảng viên, Khoa Xây dựng cầu đường, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II.

08/2007 – 11/2008: Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 325.

11/2008 - nay        : Giảng viên, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

 

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

- Nghiên cứu mô hình nền tính toán trong bài toán địa kỹ thuật.

- Nghiên cứu các biện pháp xử lý nền đất yếu.

- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ giảng dạy.

 

  1. XUẤT BẢN

[1] Nguyễn Phước Bình, Lê Thị Thanh Bình, Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Duy Tân, số 13-2014

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 Đề tài thực hiện

[2] Chủ trì đề tài. Xây dựng biểu đồ mối quan hệ các chỉ tiêu thiết kế cọc cát với tải trọng công trình áp dụng cho tuyến Nguyễn Tri Phương – Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH Cấp trường (12/2010).

[1] Chủ trì đề tài Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi. Đề tài NCKH Cấp trường (2/2016)